< Tilbage

Generalforsamlingen udskydes26-03-2019 - 15:10

Kære andelshaver i A/B Nørrebrohus

 

Siden udsendelse af den indhentede valuarvurdering af vores ejendom har der været megen debat om indholdet og validiteten af denne. For at foreningen vedtager et regnskab på oplyst og sikkert grundlag, har bestyrelsen besluttet at indhente en supplerende vurdering.

 

Bestyrelsen benytter generalforsamlingens mandat fra 2018 til at vælge yderligere en valuar, for at alle kan være trygge.

 

Som konsekvens af dette udskydes generalforsamlingen indtil en ny vurdering og et nyt regnskab foreligger. Så snart bestyrelsen har kendskab til tidshorisont, meldes dette ud. Når vurderingen foreligger, udsendes denne og der indkaldes på ny til generalforsamling.

 

Vi gør opmærksom på at den nuværende andelskrone er gældende indtil det ny regnskab og en ny andelskrone er vedtaget.

 

I forbindelse med udskydelsen åbnes ikke for yderligere indsendelse af forslag, da tidsfristen for dette var 1. marts. På bestyrelsens vegne

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen< Tilbage