< Tilbage

Nørrebrohus nyhedsbrev, April 201916-04-2019 - 18:04

Lidt nyt fra bestyrelsen om udskydelsen af generalforsamlingen, snus og skodder og lidt en kommende cykelanhænger og barnevognsrazzia!

Kære beboere i Nørrebrohus

Vi står nu med begge ben i foråret. Alting bliver grønt og varmen rammer os, og igen begynder vi at lege i gården med vores børn, åbne vinduerne for varmen og møde hinanden med sænkede skuldre uden at have kulde-travlt.

 

Generalforsamlingen

Men foråret er også tid for generalforsamlingen, som vi som bestyrelse denne gang har valgt at udskyde. Vi håber, at der er forståelse for beslutningen generelt, men vi har også hos flere beboere mødt et behov for at få uddybet begrundelsen for denne beslutning samt et behov for at få gjort klart med hvilket mandat bestyrelsen kan indhente endnu en valuarvurdering.

Derfor vil vi med dette nyhedsbrev gerne uddybe vores beslutning om at udskyde generalforsamlingen og få foretaget en ny valuarvurdering.

 

Det er til enhver tid bestyrelsens ansvar at sørge for, at en generalforsamling kan gennemføres.

I tilfælde af, at der er tvivl om hvorvidt det kan lade sig gøre eller ej, er det derfor bestyrelsens opgave at gøre, hvad der er nødvendigt for at gøre en gennemførelse mulig.

På Facebook kunne vi læse, at der var indtil flere beboere, der var utrygge ved den udarbejdede valuarrapport, og da valuarrapporten kommer til at danne grundlaget for årsrapporten, udtrykte flere muligheden for at nedstemme årsrapporten.


Hvis vi var gået til generalforsamling, og årsrapporten ville blive nedstemt grundet utilfredshed med valuarvurderingen og ønsket om at foretage en ny, ville dette betyde, at bestyrelsen skulle trække sig.

Der skulle så indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at etablere en ny bestyrelse. Denne ville så have til opgave at indhente en ny valuarvurdering og på baggrund af denne få udarbejdet et nyt regnskab og en ny årsrapport. Med dette i hænderne kunne der så indkaldes til en ny ordinær generalforsamling.

Vi vurderede ikke, at dette ville være i nogens interesse, og derfor valgte vi at tage konsekvensen af den opståede usikkerhed omkring valuarvurderingen og udsætte generalforsamlingen og på den måde forhåbentlig sikre, at generalforsamlingen kan gennemføres.

 

Man kan diskutere, hvorvidt vi som bestyrelse havde mandat til at indhente endnu en valuarvurdering, men vi vurderede i samråd med administrator og revisor, at de økonomiske konsekvenser ved ikke at gøre det ville være større end ved en indhentning af yderligere en valuarvurdering og udskydelse af generalforsamlingen.

 

Vi ser frem til snarest at kunne indkalde til generalforsamling igen.

 

 

Valuarvurderingen

Som sagt er generalforsamlingen udskudt grundet mange beboeres usikkerhed overfor valuarvurderingens kvalitet. Vi vil derfor gerne som bestyrelse tydeliggøre, at ingen af os er valuarer og derfor i sagens natur ikke er i stand til at vurdere rapportens kvalitet. Dog er det også vigtigt for os at sige, at hverken vi som bestyrelse eller vores administrator ser grund til at bestride kvaliteten af den udarbejdede rapport eller Wiborg som valuar.

 

Og nu til noget mere jordnært.

 

 

Snus og skodder

Med varmens komme er vi også flere, der bruger fællesarealerne, især børn og forældre, der lufter hinanden. Vi er så heldige at have en dejlig gård, som mange bruger, og som mange gør meget for at holde ren og lækker. Vi skal alle kunne bruge gården som et fælles rum, hvor vi kan nyde solen og varmen, og hvor vores børn kan lege trygt uden at vi som forældre skal være bange for at vores børn putter noget giftigt i munden.

Derfor er det både hensynsløst for alle, tidskrævende for Sam og dermed dyrt for os, og direkte farligt for små børn, når folk bruger vores gård som askebæger. Alle er velkomne til at ryge, hvor de vil, men selvfølgelig smider man sine skodder og sin snus ud i en skraldespand og ikke i gården, eller uden for gadedøren for den sags skyld.

 

Vi vil derfor gerne fra bestyrelsens side bede alle, både i gården og på gaden, om selv at påtage sig ansvaret for smide egne skodder og snusposer ud og ikke lade det være op til os andre, og slet ikke vores børn, at samle det ulækre affald op.

 

 

Cykelanhænger- og barnevognsrazzia

Endelig vil vi indenfor den kommende periode afholde en cykelanhænger- og barnevognsrazzia for at få fjernet alle overflødige køretøjer, der tager plads fra andre. Det vælger vi, fordi vi har lagt mærke til, at der mange steder står barnevogne og cykelanhængere, som ikke er blevet motioneret de seneste år, og eftersom der kommer mange små nye beboere i Nørrebrohus, er pladsen både trang og efterspurgt. Hvis du er en af dem med en gammel barnevogn eller cykelanhænger,  vil vi derfor blive meget glade, hvis du gider at fjerne den. Ellers er vi så generøse, at vi nok skal gøre det for dig.

 

Det var alt for nu.

Kærlig hilsen bestyrelsen< Tilbage